SIA Biznesa Drošība/Business Security Ltd.
Adrese: Ieriķu iela 3, biroju korpuss O4, ofiss C2-604, Rīga, LV-1084 Latvija
Tālrunis: +371 67270701
Fakss: +371 67310111
E-pasts: office@businessecurity.lv

JURIDISKIE PAKALPOJUMI

  1. sniegt mutiskas vai rakstiskas juridiska rakstura konsultācijas;
  2. tikties un veikt pārrunas no klienta vārda strīda nokārtošanai ārpustiesas ceļā;
  3. pārstāvēt klienta intereses civillietas iztiesāšanā pirmās un apelācijas instances tiesā;
  4. sagatavot un iesniegt tiesai visus nepieciešamos ar civillietas izskatīšanu saistītos dokumentus;
  5. pārsūdzēt tiesas spriedumus un citus lēmumus apelācijas instancē;
  6. sagatavot un iesniegt dokumentus tiesu izpildītājam tiesas sprieduma piespiedu izpildei;
  7. juridisko dokumentu izstrāde un sagatavošana (pretenzijas, brīdinājumi, līgumi utt.);
  8. jaunu uzņēmumu reģistrācija, uzņēmumu reorganizācija, likvidācija;
  9. var sniegt arī citus juridiska rakstura pakalpojumus.

Developed by: webdesign.tria.lv
Copyright © 2021 SIA Biznesa Drošība
time: 0.0380 | queries: 11