SIA Biznesa Drošība/Business Security Ltd.
Adrese: Ieriķu iela 3, biroju korpuss O4, ofiss C2-604, Rīga, LV-1084 Latvija
Tālrunis: +371 67270701
Fakss: +371 67310111
E-pasts: office@businessecurity.lv

DETEKTĪVIE PAKALPOJUMI

  1. vākt ziņas civillietās un krimināllietās;
  2. meklēt noziedzīgu nodarījumu izdarījušās vai bezvēsts pazudušās personas;
  3. noskaidrot ar noziedzīgu darbību saistītus faktus, lietas vai personas;
  4. sniegt konsultācijas fiziskajām un juridiskajām personām drošības jautājumos;
  5. noskaidrot negodīgas konkurences, nelikumīgas komercdarbības vai citas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktus;
  6. vākt personu raksturojošas ziņas pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas un ziņas par personas maksātspēju;
  7. pārbaudīt ar apdrošināšanas līguma saistību izpildīšanu un materiālo zaudējumu atlīdzināšanu saistītas ziņas;
  8. meklēt fizisko un juridisko personu nozaudēto vai prettiesiski atsavināto mantu;
  9. var sniegt arī citus pakalpojumus, ja tie nav pretrunā ar likumu.
Developed by: webdesign.tria.lv
Copyright © 2021 SIA Biznesa Drošība
time: 0.0482 | queries: 11